Undervisning utomhus

    Arkitektoniskt stöd för att utforma inlärningsmiljö vid undervisning utanför klassrummet.

    När undervisningen flyttas utanför klassrummet, till skolans område eller i omedelbar närhet av skolan innebär detta en förändrad ram för undervisningen. Men det betyder också att det finns andra möjligheter att integrera kunskap och bättre möjligheter för rörelse.

    Utöver att hantera sol, vind och regn, bör inramning utomhus också inspirera lärare och elever.

    Förutom inspiration här med konkreta lösningar har våra arkitekter en bra och gedigen erfarenhet, som kan hjälpa dig med råd och specifika förslag till din lärande miljö.

    Visar alla 3 resultat